Programma 8 Overhead

Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.

Financiƫle analyse

Terug naar navigatie - Financiƫle analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Verschil
Lasten
0.4 Overhead 4.137.996 4.199.453 -61.457
Totaal Lasten 4.137.996 4.199.453 -61.457
Baten
0.4 Overhead -55.391 -63.414 8.023
Totaal Baten -55.391 -63.414 8.023

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Analyse lasten Voordeel/nadeel
0.4 De uitvoeringskosten DVO aan de gemeente Woerden zijn hoger dan geraamd op het onderdeel overhead. De dekking van de overschrijding is begroot in programma 1 (60100011/38470). Het betreft de volgende onderdelen: woningbouw Statenland, secretaris commissie Bezwaarschriften, extra uren bestuurssecretariaat en strategische ondersteuning -128.319 Nadeel
0.4 Het voordeel wordt veroorzaakt doordat er minder is uitgegeven aan groot onderhoud dan begroot. De intentie is om het Stadskantoor te verkopen. 65.373 Voordeel
Overige 1.490 Voordeel
Totaal mutaties lasten -61.456 Nadeel
Taakveld Analyse baten Voordeel/nadeel
Overige 8.023
Totaal mutaties baten 8.023 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -53.433 Nadeel
Budgetoverhevelingen
Ontwikkeling Statenland 44.758
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 44.758