Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van baten en lasten
Exploitatie Begroting 2020 Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten 2.176.292 2.272.436 2.221.075
Baten -311.060 -259.060 -257.343
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 1.865.232 2.013.376 1.963.732
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten 4.235.219 4.412.726 3.930.670
Baten -2.538.192 -2.531.692 -2.637.711
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 1.697.027 1.881.034 1.292.959
3. Sociaal domein
Lasten 7.111.573 7.762.223 8.868.831
Baten -1.343.958 -1.313.958 -2.162.444
Totaal 3. Sociaal domein 5.767.615 6.448.265 6.706.388
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten 1.116.598 1.262.351 1.142.044
Baten -143.281 -135.281 -181.881
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 973.317 1.127.070 960.163
5. Sport en Onderwijs
Lasten 1.310.823 1.320.147 1.513.134
Baten -125.465 -120.465 -207.334
Totaal 5. Sport en Onderwijs 1.185.358 1.199.682 1.305.800
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten 2.758.763 2.427.316 1.654.423
Baten -2.216.866 -1.640.934 -1.006.199
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 541.897 786.382 648.223
7. Algemene inkomsten
Lasten -62.982 -211.427 24.085
Baten -15.850.083 -16.858.503 -16.808.987
Totaal 7. Algemene inkomsten -15.913.065 -17.069.930 -16.784.901
Overhead
Lasten 5.530.920 4.137.996 4.199.453
Baten -1.463.315 -55.391 -63.414
Totaal Overhead 4.067.605 4.082.605 4.136.039
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 184.986 468.484 228.402
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Onttrekkingen -7.500 -7.500 -7.500
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid -7.500 -7.500 -7.500
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen 936.793 936.793 937.229
Onttrekkingen -906.365 -984.702 -786.703
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 30.428 -47.909 150.527
3. Sociaal domein
Stortingen 0 83.437 83.437
Onttrekkingen -50.000 -138.598 -138.598
Totaal 3. Sociaal domein -50.000 -55.161 -55.161
4. Cultuur, economie en milieu
Onttrekkingen 0 0 0
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 0 0 0
5. Sport en Onderwijs
Onttrekkingen -50.000 -50.000 -200.000
Totaal 5. Sport en Onderwijs -50.000 -50.000 -200.000
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Stortingen 0 0 0
Onttrekkingen -107.914 -236.914 -184.572
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -107.914 -236.914 -184.572
7. Algemene inkomsten
Stortingen 0 0 0
Onttrekkingen 0 -71.000 -71.000
Totaal 7. Algemene inkomsten 0 -71.000 -71.000
Mutaties reserves -184.986 -468.484 -367.707

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Exploitatie Begroting 2020 Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020
Lasten 24.177.206 23.383.768 23.553.714
Baten -23.992.220 -22.915.284 -23.325.312
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 184.986 468.484 228.402
Stortingen 936.793 1.020.230 1.020.666
Onttrekkingen -1.121.779 -1.488.714 -1.388.373
Mutaties reserves -184.986 -468.484 -367.707

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Werkelijk 2020
Algemene uitkering gemeentefonds
Baten -13.177.406 -14.281.459 -14.149.400
Lokale heffingen
Baten -2.586.674 -2.573.974 -2.618.815
Lasten 61.254 111.254 93.620
Saldo -2.525.420 -2.462.720 -2.525.195
Dividenden
Baten -83.003 -70 -11.873
Saldo financieringsfunctie
Baten -3.000 -3.000 -5.704
Lasten -112.708 -112.708 -78.174
Saldo -115.708 -115.708 -83.878
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten 0 0 0
Lasten -11.528 -209.973 8.639
Saldo -11.528 -209.973 8.639
Totaal algemene dekkingsmiddelen -15.913.065 -17.069.930 -16.761.707

 

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening maakt formeel onderdeel uit van de jaarrekening. Deze verschillenanalyse hebben wij per programma in het jaarverslag opgenomen. Om herhaling van informatie te voorkomen, verwijzen wij daarom voor de
verschillenanalyse naar deze programmaverantwoording. Deze analyse maakt daarmee onderdeel uit van de jaarstukken.

De kolommen ‘Begroting 2020’ en ‘Begroting na wijzigingen 2020’ sluiten administratief op nul. Dit wordt verklaard doordat administratief het saldo van de begroting als sluitpost wordt verwerkt in programma 7 Algemene Inkomsten. Het saldo van de primaire begroting bedroeg € 1.000 (voordelig) en het saldo van de begroting na wijziging (najaarsnota + begrotingswijziging i.v.m. corona-uitgaven) bedroeg € 198.000 (nadelig).