Bijlagen

Budgetoverhevelingen

Verklaring van de categorieën:

Terug naar navigatie - Verklaring van de categorieën:
  1. De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan maar de werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd/gefactureerd;
  2. Het budget heeft een directie relatie met een doeluitkering of een subsidiebeschikking. Het niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden of is gedekt uit een reserve;
  3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd.

Budgetoverhevelingen 2020->2021 Oudewater

Terug naar navigatie - Budgetoverhevelingen 2020->2021 Oudewater
Onderwerp Budgetoverhevelingen 2020 --> 2021 Bedrag categorie 1 Bedrag categorie 2 Bedrag categorie 3
Voor de taxaties is bij een onderhandse aanbesteding aan ATMP opdracht tot taxatie gegeven 6.000
Horecavergunningen (horecacoördinator) 20.000
Ontwikkeling Statenland - Zwembad 44.758
Cultuurhistorische waardenkaart 24.485
Water-/elektrazuil 6.246
Voorbereidingskosten Omgevingswet 4.650
Budget bestemmings- en structuurplannen 50.000
Kerkenvisie 20.000
Ruïne Huize te Vliet 6.000
Uitzoeken ambities 16.188
Inburgering 0 20.308 0
Impuls Kansrijke start 0 4.290 0
Investeringsbudget Maatschappelijke Agenda 2019-2022 28.561 0 0
Maatschappelijke begeleiding statushouders 0 16.590 0
Onafhankelijke cliëntondersteuning 0 197.000 0
Combinatiefunctionaris sport, welzijn en zorg 23.996 0 0
Wegenlegger 40.000
Degeneratievergoeding 40.000
Totaal 64.803 308.188 196.081