Programma 8 Overhead

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Personeel en organisatie
Bas Lont Financiƫn, Automatisering

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022 Verschil
Lasten
0.4 Overhead 4.601.093 4.577.905 23.188
Totaal Lasten 4.601.093 4.577.905 23.188
Baten
0.4 Overhead -63.632 -70.572 6.940
Totaal Baten -63.632 -70.572 6.940
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -18.100 -18.289 189
Totaal Onttrekkingen -18.100 -18.289 189

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
0.4 Projectcoƶrdinator Wet open overheid moet nog ingevuld worden (budgetoverheveling). 23.040 voordeel
0.4 Overige 148 voordeel
Totaal mutaties lasten 23.188 voordeel
Taakveld Analyse baten Bedrag voordeel/ nadeel
0.4 Overige 6.940 voordeel
Totaal mutaties baten 6.940 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 30.128 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.4 Hogere onttrekking Reserve gemeentelijk vastgoed 189 voordeel
Totaal mutaties reserves 189 voordeel
Taakveld Budgetoverhevelingen Bedrag
0.4 Implementatie Wet open overheid 23.040
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 23.040