Jaarstukken 2022

Hierbij presenteren wij u de Jaarstukken 2022. De Jaarstukken 2022 zijn vastgesteld door de gemeenteraad op  

Het college van burgemeester en wethouders ,

de secretaris,    de burgemeester,

    

J.J. Michel    drs. D.C. de Vries