Budgetoverhevelingen

Verklaring van de categorieën:

Terug naar navigatie - Verklaring van de categorieën:
  1. De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan maar de werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd/gefactureerd;
  2. Het budget heeft een directie relatie met een doeluitkering of een subsidiebeschikking. Het niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden of is gedekt uit een reserve;
  3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd.

Budgetoverhevelingen 2022 -> 2023

Terug naar navigatie - Budgetoverhevelingen 2022 -> 2023
Budgetoverhevelingen 2022 >> 2023 Bedrag categorie 1 Bedrag categorie 2 Bedrag categorie 3
Implementatie Wet open overheid 23.040
Kansrijke start 12.947
Onafhankelijke cliëntondersteuning 158.800
Inzet opvang Oekraïne 104.434
Invoering Wet kwaliteitsborging (Wkb) 6.046
VTH uitvoeringsstrategie 10.000
Inzet gesprekleider op dossier Pluimveebedrijf 8.800
Uitvoeringskosten Klimaatakkoord 140.795
Invoering Omgevingswet 160.000
Boothelling Westerwal (21.400)*
Subsidie SBZO 2.425.141
Revitalisering Tappersheul I en II 34.142
Revitalisering Tappersheul I en II -50.000
Degeneratievergoeding 45.000
Onkruidbestrijding 20.000
Totaal 5.889 2.425.141 668.115
* Dit bedrag tussen haakjes is niet meegenomen in de optelling van de kolom. Het bedrag van € 21.400 valt in 2022 vrij en wordt verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2023 voor het begrotingsjaar 2025.