Budgetoverhevelingen

Verklaring van de categorie├źn:

Terug naar navigatie - Verklaring van de categorie├źn:
  1. De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan maar de werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd/gefactureerd;
  2. Het budget heeft een directie relatie met een doeluitkering of een subsidiebeschikking. Het niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden of is gedekt uit een reserve;
  3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd.

Budgetoverhevelingen 2021 -> 2022

Terug naar navigatie - Budgetoverhevelingen 2021 -> 2022
Onderwerp Budgetoverhevelingen 2021 --> 2022 Bedrag categorie 1 Bedrag categorie 2 Bedrag categorie 3
Asfaltverharding 70.000
Asfaltverharding 82.136
Elementenverharding 195.000
Beplanting 19.137
Bomen 7.255
Databeheer IBOR 15.000
Openbare verlichting 15.669
Elementenverharding 95.000
Onderhoud Bluswater voorziening 14.433
Ambities Oudewater 60.179
Onafhankelijke clientondersteuning 181.000
Maatschappelijke agenda Oudewater (MAG) 5.000
Maatschappelijke begeleiding Statushouders 13.960
Inburgering 27.451
Kansrijke Start 8.580
Coronagelden 37.600
Kerkenlandschap 11.800
Omgevingswet 27.412
Totaal 468.140 280.391 138.081