Jaarstukken 2021

Hierbij presenteren wij u de Jaarstukken 2021. De Jaarstukken 2021 zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juli 2022. 

Het college van burgemeester en wethouders ,

de secretaris, de burgemeester,
   
J.J. Michel drs. D.C. de Vries