Programma 8 Overhead

Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gebracht. Het betreft een meer ‘financieel-technisch’ programma waarin geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
0.4 Overhead Lasten 5.088.718 5.530.920 5.550.303 5.551.263 5.480.984
Lasten – Totaal 5.088.718 5.530.920 5.550.303 5.551.263 5.480.984
0.4 Overhead Baten -1.380.028 -1.463.315 -1.463.315 -1.463.315 -1.463.315
Baten – Totaal -1.380.028 -1.463.315 -1.463.315 -1.463.315 -1.463.315
Overhead – Totaal 3.708.690 4.067.605 4.086.988 4.087.948 4.017.669

VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

Terug naar navigatie - VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

De lasten uit dit programma bestaan grotendeels - jaarlijks ruim € 5,5 miljoen - uit de jaarlijks geïndexeerde vergoedingen in kader van de DVO tussen de gemeenten Woerden en Oudewater. De baten betreffen grotendeels de doorbelaste kosten van de DVO aan leges en heffingen.

 

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2019 Voordeel/nadeel
0.4 Verhoging uitvoeringskosten DVO (cao - extra kosten SD - fte eZ) 345.220 Nadeel
0.4 Hogere onderhoudslasten voor onderhoud Stadhuis (dekking op programma 7) 72.344 Nadeel
Diversen 20.396 Nadeel
Totaal mutaties lasten 437.960 Nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2019 Voordeel/nadeel
0.4 Hogere doorbelasting van DVO aan leges en heffingen € 79.045- Voordeel
Totaal mutaties baten € 79.045- Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 358.915 Nadeel