Bijlage 2 Investeringsplanning

Meerjaren ontwikkelingen 2020-2024 gemeente Oudewater 19i.01858
Rente 1,50%
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2020 Investering 2020 2021 2022 2023
Investeringen
Masterplan binnenstad tranche 2019 bovengronds 972.000 25 53.460 52.877 52.294 51.710
Masterplan binnenstad tranche 2020 bovengronds 1.193.795 25 65.659 64.942 64.226
Hoenkoopse Brug (groot onderhoud) (extra krediet) 350.000 15 28.583 28.233 27.883
Verbouw De Klepper (let op voorber.kred in expl) 800.000 25 44.000 43.520 43.040
Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2020 1.500.000 40 60.000 59.438 58.875
IBOR kades en gemetselde bruggen bin.stad (is getemporiseerd) 50.000 25 2.750 2.720 2.690
Reconstructie Brede Dijk (incidenteel voorb. Budget) 200.000 40 8.000 7.925 7.850
Renovatie Vierbergenweg/Zwier Regelinkstraat 1.350.000 25 74.250 73.440 72.630
Inventaris Eiber 40.000 10 4.600 4.540 4.480
Vervanging bomen 200.000 20 13.000 12.850 12.700
Totaal jaarschijf 2020 6.655.795 53.460 353.719 349.902 346.085
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2021
Masterplan binnenstad tranche 2021 bovengronds 1.193.795 25 65.659 64.942
Vervanging materieel gladheidsbestrijding 100.000 10 11.500 11.350
Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2021 1.500.000 40 60.000 59.438
IBOR kades en gemetselde bruggen bin.stad (is getemporiseerd) 100.000 25 5.500 5.440
Renovatie Vrouwenbrug en brug Tappersheul 630.000 25 34.650 34.272
Vervanging wegen Brede Dijk 5.000.000 40 200.000 198.125
Vervanging bomen 200.000 20 13.000 12.850
Totaal jaarschijf 2021 8.723.795 0 0 390.309 386.417
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2022
Masterplan binnenstad tranche 2022 bovengronds 1.223.795 25 67.309
Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2022 400.000 40 16.000
IBOR kades en gemetselde bruggen bin.stad (is getemporiseerd) 1.300.000 25 71.500
Vervanging bomen 200.000 20 13.000
Totaal jaarschijf 2022 3.123.795 0 0 0 167.809
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2023
Masterplan binnenstad tranche 2023 bovengronds 1.223.795 25
IBOR kades en gemetselde bruggen bin.stad (is getemporiseerd) 0 25
Vervanging bomen 200.000 20
Totaal jaarschijf 2023 1.423.795 0 0 0 0
TOTAAL INVESTERINGEN 19.927.180 53.460 353.719 740.211 900.311