Programmabegroting 2020 - 2023

Hierbij presenteren wij u de Programmabegroting 2020-2023. De Begroting 2020 is vastgesteld in de Raad van 7 november 2019. Hierbij zijn drie amendementen aangenomen die u kunt vinden onder Amendementen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders ,

de secretaris, de burgemeester
   
ir. W.J. Tempel mr. drs. Verhoeve