Bijlage 1 Financiële begroting

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Programma 2019 2020 2021 2022 2023
MUTATIES RESERVES Lasten 1.193.652 936.793 936.793 936.793 944.677
Baten -1.735.719 -1.050.779 -1.103.627 -1.115.484 -954.687
MUTATIES RESERVES – Totaal -542.064 -113.986 -166.834 -178.691 -10.010
Overhead Lasten 5.088.718 5.530.920 5.550.303 5.551.263 5.480.984
Baten -1.380.028 -1.463.315 -1.463.315 -1.463.315 -1.463.315
Overhead - Totaal 3.708.690 4.067.605 4.086.988 4.087.948 4.017.669
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid Lasten 2.195.800 2.176.292 2.141.075 2.150.914 2.149.834
Baten -336.159 -307.560 -307.560 -307.560 -307.560
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Totaal 1.859.641 1.868.732 1.833.515 1.843.354 1.842.274
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer Lasten 4.038.956 4.350.269 4.790.967 5.009.086 5.124.047
Baten -2.153.263 -2.530.512 -2.677.745 -2.839.026 -3.016.460
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer - Totaal 1.885.693 1.819.757 2.113.222 2.170.060 2.107.587
3. Sociaal domein Lasten 7.527.387 7.280.873 7.482.162 7.391.297 7.487.693
Baten -1.305.788 -1.343.958 -1.341.632 -1.339.306 -1.338.143
3. Sociaal domein - Totaal 6.221.599 5.936.915 6.140.530 6.051.991 6.149.550
4. Cultuur, economie en milieu Lasten 889.820 1.060.628 983.583 981.713 950.214
Baten -144.189 -142.711 -142.711 -142.711 -142.711
4. Cultuur, economie en milieu - Totaal 745.631 917.917 840.872 839.002 807.503
5. Sport en Onderwijs Lasten 1.214.986 1.310.823 1.285.742 1.259.948 1.192.955
Baten -93.034 -125.465 -125.465 -125.465 -125.465
5. Sport en Onderwijs – Totaal 1.121.952 1.185.358 1.160.277 1.134.483 1.067.490
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Lasten 3.064.418 2.758.763 852.329 816.198 814.822
Baten -2.679.441 -2.216.866 -360.822 -318.822 -318.822
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen – Totaal 384.977 541.897 491.507 497.376 496.000
7. Algemene inkomsten Lasten -650.017 -63.704 -181.800 48.251 156.666
Baten -14.736.102 -15.577.396 -15.666.608 -15.769.104 -15.896.216
7. Algemene inkomsten – Totaal -15.386.119 -15.641.100 -15.848.408 -15.720.853 -15.739.550
Totaal alle programma's 0 € 583.095 € 651.669 € 724.670 € 738.513