Programma 8 Overhead

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Personeel en organisatie
Bas Lont Financiƫn
Walther Kok Automatisering, Personeel en organisatie

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.4 Overhead 4.199.453 4.366.798 4.366.798 4.473.465 106.667 4.403.533 4.403.324 4.403.115
Totaal Lasten 4.199.453 4.366.798 4.366.798 4.473.465 106.667 4.403.533 4.403.324 4.403.115
Baten
0.4 Overhead -63.414 -62.455 -62.455 -63.632 -1.177 -63.632 -63.632 -63.632
Totaal Baten -63.414 -62.455 -62.455 -63.632 -1.177 -63.632 -63.632 -63.632

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022
Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
0.1 Salarissen college 6.946 nadeel
0.4 DVO-bijdrage aan de gemeente Woerden. Naast de indexering zijn de kosten meegenomen voor kosten constructeur, boa en horecacoƶrdinator 171.055 nadeel
0.4 Bijdrage aan RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 2.410 nadeel
0.4 Doorbelaste DVO-kosten naar heffingen en leges van Oudewater -21.774 voordeel
0.4 Onderhoud stadhuis o.b.v. het MOP 13.901 nadeel
0.4 Onderhoud stadskantoor o.b.v. het MOP -12.386 voordeel
0.4 Stelpost exploitatielasten verkoop stadskantoor (nog te realiseren) -40.000 voordeel
0.4 Kapitaallasten stadskantoor -13.439 voordeel
Diverse -46 voordeel
Totaal mutaties lasten 106.667 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
Diverse -1.177 voordeel
Totaal mutaties baten -1.177 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 105.490 nadeel