7 Investeringsplanning

Meerjaren ontwikkelingen 2022-2025 gemeente Oudewater Rente 1,00%
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2022 Investering Afschr. 2022 2023 2024 2025
Masterplan binnenstad tr. 2022 bovengr. (kleine H/Gasplein) 50.000 40 1.250 1.250 1.250
Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2022 400.000 40 10.000 10.000 10.000
IBOR kades en gemetselde bruggen bin.stad (is getemporiseerd) 1.300.000 25 52.000 52.000 52.000
Vervanging bomen 200.000 20 10.000 10.000 10.000
Hoenkoopse Brug (groot onderhoud) (extra krediet) uit 2021 350.000 25 14.000 14.000 14.000
Hoenkoopse brug grote vervanging 0 0 pm pm pm
Vervangen kabelbaan speelplek Lijnbaan 58 13.000 12 1.083 1.083 1.083
Vervangingsplan tractie (kiepende bak zonder kraan) 70.000 10 7.000 7.000 7.000
Vervangingsplan tractie (kiepende bak met kraan) 75.000 10 7.500 7.500 7.500
Vervangingsplan tractie (2 spike stals) 150.000 10 15.000 15.000 15.000
Totaal jaarschijf 2022 2.608.000 0 117.833 117.833 117.833
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2023 Investering Afschr. 2022 2023 2024 2025
Masterplan binnenstad tranche 2023 bovengronds Gasplein 200.000 40 5.000 5.000
Vervanging bomen 200.000 20 10.000 10.000
Vervanging gladheidsmeetstation 25.000 10 2.500 2.500
Vervanging verharding Lange Linschoten (voorbereiding) 400.000 20 20.000 20.000
Brug Westerwal 225.000 40 5.625 5.625
Vervangingsplan tractie (kleine vrachtwagen Volvo) 220.000 10 22.000 22.000
Totaal jaarschijf 2023 1.270.000 0 0 65.125 65.125
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024 Investering Afschr. 2022 2023 2024 2025
Masterplan binnenstad tranche 2024 bovengronds Gasplein 733.290 40 18.332
Vervanging bomen 200.000 20 10.000
Vervanging verharding Lange Linschoten (uitvoering) 3.400.000 20 170.000
Vervanging kademuren en gemetselde bruggen 100.000 25 4.000
Totaal jaarschijf 2024 4.433.290 0 0 0 202.332
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 Investering Afschr. 2022 2023 2024 2025
Masterplan binnenstad tranche 2025 bovengronds 50.000 40
Vervangen kademuren en gemetselde bruggen 100.000 25
Totaal jaarschijf 2025 150.000 0 0 0 0
Meerjaren ontwikkelingen 2022-2025 gemeente Oudewater Rente 1,00%
VERVANGINGSPLAN RIOLERING
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2022 Investering 2022 2023 2024 2025
Masterplan binnenstad tranche 4 932.530 40 23.313 23.313 23.313
Drainage en persleidingen 120.000 40 3.000 3.000 3.000
Duikers en NVO 82.500 40 2.063 2.063 2.063
Vervanging riolering Brede Dijk tranche 2 1.850.000 40 46.250 46.250 46.250
Afkoppelen Hoenkoop (wadi's aanleggen) 50.000 40 1.250 1.250 1.250
Drukriolering elektronische deel 500.000 15 33.333 33.333 33.333
Totaal jaarschijf 2022 3.535.030 0 109.209 109.209 109.209
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2023 Investering 2022 2023 2024 2025
Masterplan binnenstad tranche 5 932.530 40 23.313 23.313
Gemalen elektronische deel 25.000 15 1.667 1.667
Drainage en persleidingen 55.000 40 1.375 1.375
Duikers en NVO 82.500 40 2.063 2.063
Drukriolering electronische deel 500.000 15 33.333 33.333
Totaal jaarschijf 2023 1.595.030 0 0 61.751 61.751
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024 Investering 2022 2023 2024 2025
Masterplan binnenstad tranche 6 188.860 40 4.722
Gemalen elektronische deel 25.000 15 1.667
Drainage en persleidingen 55.000 40 1.375
Duikers en NVO 50.000 40 1.250
Drukriolering electronische deel 500.000 15 33.333
Totaal jaarschijf 2024 818.860 0 0 0 42.347
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 Investering 2022 2023 2024 2025
Gemalen elektronische deel 35.000 15
Drainage en persleidingen 35.000 40
Duikers en NVO 50.000 40
Totaal jaarschijf 2025 120.000 0 0 0 0