9 Staat van voorzieningen

Naam voorziening Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
1-1-2021 2021 2021 31-12-2021 2022 2022 31-12-2022 2023 2023 31-12-2023
II. VREEMD VERMOGEN
Voorzieningen (2110):
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b)
Wethouderspensioen 657.916 17.257 640.659 17.257 623.402 17.257 606.145
Wethouders wachtgelden 0 0 0 0
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art. 44.2)
Afvalstoffenheffing 36.536 1.702 34.834 61.107 95.941 78.562 174.503
Onderhoud rioleringen 3.324.810 554.305 3.879.115 465.332 4.344.447 549.654 4.894.101
Totaal voorzieningen € 4.019.262 € 554.305 € 18.959 € 4.554.608 € 526.439 € 17.257 € 5.063.790 € 628.216 € 17.257 € 5.674.749
Naam voorziening Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
2024 2024 31-12-2024 2025 2025 31-12-2025
II. VREEMD VERMOGEN
Voorzieningen (2110):
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b)
Wethouderspensioen 17.257 588.888 17.257 571.631
Wethouders wachtgelden 0 0
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art. 44.2)
Afvalstoffenheffing 94.044 268.547 119.571 388.118
Onderhoud rioleringen 539.750 5.433.851 564.681 5.998.532
Totaal voorzieningen € 633.794 € 17.257 € 6.291.286 € 684.252 € 17.257 € 6.958.281