1 Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten 2.221.075 2.159.335 2.286.023 1.997.057 1.992.857 1.992.784 1.992.917
Baten -257.343 -313.825 -313.825 -316.985 -316.985 -316.985 -316.985
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 1.963.732 1.845.510 1.972.198 1.680.072 1.675.872 1.675.799 1.675.932
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten 3.930.670 4.787.186 4.990.966 5.414.284 5.754.499 6.084.188 6.162.504
Baten -2.637.711 -2.829.264 -2.838.764 -3.189.096 -3.377.663 -3.583.093 -3.668.424
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 1.292.959 1.957.922 2.152.202 2.225.188 2.376.836 2.501.095 2.494.080
3. Sociaal domein
Lasten 8.868.831 7.474.857 8.857.421 8.706.301 8.899.544 8.897.984 8.896.223
Baten -2.162.444 -1.199.178 -1.199.178 -1.448.285 -1.447.101 -1.445.917 -1.445.917
Totaal 3. Sociaal domein 6.706.388 6.275.679 7.658.243 7.258.016 7.452.443 7.452.067 7.450.306
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten 1.142.044 1.158.573 1.126.019 1.088.311 989.053 982.880 980.719
Baten -181.881 -146.818 -146.818 -198.883 -148.883 -148.883 -148.883
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 960.163 1.011.755 979.201 889.428 840.170 833.997 831.836
5. Sport en Onderwijs
Lasten 1.513.134 1.320.788 1.366.420 1.335.344 1.280.843 1.280.730 1.280.519
Baten -207.334 -126.432 -115.432 -126.693 -126.693 -126.693 -126.693
Totaal 5. Sport en Onderwijs 1.305.800 1.194.356 1.250.988 1.208.651 1.154.150 1.154.037 1.153.826
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten 1.654.423 2.168.806 4.597.699 2.171.734 1.035.543 864.434 847.565
Baten -1.006.199 -1.653.375 -3.903.375 -1.688.158 -554.388 -383.549 -366.680
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 648.223 515.431 694.324 483.576 481.155 480.885 480.885
7. Algemene inkomsten
Lasten 24.085 -178.785 -874.058 26.590 -18.051 56.278 323.284
Baten -16.808.987 -16.784.700 -17.383.558 -17.913.939 -17.523.664 -17.452.474 -17.537.429
Totaal 7. Algemene inkomsten -16.784.901 -16.963.485 -18.257.616 -17.887.349 -17.541.715 -17.396.196 -17.214.145
Overhead
Lasten 4.199.453 4.366.798 4.366.798 4.473.465 4.403.533 4.403.324 4.403.115
Baten -63.414 -62.455 -62.455 -63.632 -63.632 -63.632 -63.632
Totaal Overhead 4.136.039 4.304.343 4.304.343 4.409.833 4.339.901 4.339.692 4.339.483
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 228.402 141.511 753.883 267.415 778.812 1.041.376 1.212.203
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Onttrekkingen -7.500 0 0 0 0 0 0
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid -7.500 0 0 0 0 0 0
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen 937.229 98.389 98.389 98.389 98.389 98.389 98.389
Onttrekkingen -786.703 -115.703 -115.703 -114.147 -115.259 -115.147 -115.035
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 150.527 -17.314 -17.314 -15.758 -16.870 -16.758 -16.646
3. Sociaal domein
Stortingen 83.437 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -138.598 0 0 0 0 0 0
Totaal 3. Sociaal domein -55.161 0 0 0 0 0 0
5. Sport en Onderwijs
Onttrekkingen -200.000 0 0 0 0 0 0
Totaal 5. Sport en Onderwijs -200.000 0 0 0 0 0 0
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Stortingen 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -184.572 -237.221 -330.521 -251.657 -83.127 -83.127 -83.127
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -184.572 -237.221 -330.521 -251.657 -83.127 -83.127 -83.127
7. Algemene inkomsten
Stortingen 0 113.024 113.024 0 0 0 0
Onttrekkingen -71.000 0 -519.072 0 0 0 0
Totaal 7. Algemene inkomsten -71.000 113.024 -406.048 0 0 0 0
Mutaties reserves -367.707 -141.511 -753.883 -267.415 -99.997 -99.885 -99.773

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten 23.553.714 23.257.558 26.717.288 25.213.086 24.337.821 24.562.602 24.886.846
Baten -23.325.312 -23.116.047 -25.963.405 -24.945.671 -23.559.009 -23.521.226 -23.674.643
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 228.402 141.511 753.883 267.415 778.812 1.041.376 1.212.203
Stortingen 1.020.666 211.413 211.413 98.389 98.389 98.389 98.389
Onttrekkingen -1.388.373 -352.924 -965.296 -365.804 -198.386 -198.274 -198.162
Mutaties reserves -367.707 -141.511 -753.883 -267.415 -99.997 -99.885 -99.773

+ = nadeel / lasten

- = voordeel / baten

De kolom 'primitieve begroting 2021' sluit administratief op nul. Dit wordt verklaard doordat hier het saldo van de begroting als sluitpost is verwerkt in programma 7 Algemene Inkomsten (storting in Algemene Reserve). Het saldo van de primitieve begroting 2021 bedroeg € 113.024 (voordelig). Het saldo van de begroting 2021 inclusief wijzigingen bedroeg € 695.273 (nadelig).

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Algemene uitkering gemeentefonds
Baten -14.149.400 -14.057.488 -14.656.346 -15.064.795 -14.674.520 -14.603.330 -14.688.285
Lasten
Saldo -14.149.400 -14.057.488 -14.656.346 -15.064.795 -14.674.520 -14.603.330 -14.688.285
Lokale heffingen
Baten -2.618.815 -2.689.145 -2.689.145 -2.811.077 -2.811.077 -2.811.077 -2.811.077
Lasten 93.620 62.234 62.234 63.355 63.355 63.355 63.355
Saldo -2.525.195 -2.626.911 -2.626.911 -2.747.722 -2.747.722 -2.747.722 -2.747.722
Dividenden
Baten -35.067 -35.067 -35.067 -35.067 -35.067 -35.067 -35.067
Lasten
Saldo -35.067 -35.067 -35.067 -35.067 -35.067 -35.067 -35.067
Saldo financieringsfunctie
Baten -5.704 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Lasten -78.174 -250.932 -250.932 -121.801 -188.245 -201.791 -191.862
Saldo -83.878 -253.932 -253.932 -124.801 -191.245 -204.791 -194.862
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten 0
Lasten 8.639 9.913 -685.360 85.036 106.839 194.714 451.791
Saldo 8.639 9.913 -685.360 85.036 106.839 194.714 451.791
Totaal algemene dekkingsmiddelen -16.784.901 -16.963.485 -18.257.616 -17.887.349 -17.541.715 -17.396.196 -17.214.145
Vennootschapsbelasting
Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Vennootschapsbelasting - - - - - - -