9 Staat van voorzieningen

Naam voorziening Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
1-1-2022 2022 2022 31-12-2022 2023 2023 31-12-2023 2024 2024 31-12-2024
II. VREEMD VERMOGEN
Voorzieningen (2110):
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b)
- Wachtgelden wethouders 88.322 23.689 64.633 26.500 38.133 25.400 12.733
- Wethouderspensioenen 639.830 17.257 622.573 18000 17.666 622.907 30.000 17.666 635.241
Ter egalisatie van kosten (art. 44 1c)
- Onderhoud gemeentelijk vastgoed 1.126.389 304.383 822.006 78.508 743.498 56.244 799.742
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art. 44.2)
- Afvalstoffenheffing 75.088 61.107 136.195 116.094 252.289 107.757 360.046
- Onderhoud rioleringen 3.866.068 398.947 4.265.015 603.619 4.868.634 675.245 5.543.879
Totaal voorzieningen € 5.707.375 € 548.376 € 345.329 € 5.910.422 € 737.713 € 122.674 € 6.525.461 € 869.246 € 43.066 € 7.351.641
Naam voorziening Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
2025 2025 31-12-2025 2026 2026 31-12-2026
II. VREEMD VERMOGEN
Voorzieningen (2110):
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b)
- Wachtgelden wethouders 12.700 33 33
- Wethouderspensioenen 30.000 17.666 647.575 17.666 629.909
Ter egalisatie van kosten (art. 44 1c)
- Onderhoud gemeentelijk vastgoed 101.229 698.513 1.477 699.990
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art. 44.2)
- Afvalstoffenheffing 136.243 496.289 165.734 662.023
- Onderhoud rioleringen 637.517 6.181.396 651.764 6.833.160
Totaal voorzieningen € 803.760 € 131.595 € 8.023.806 € 818.975 € 17.666 € 8.825.115