1 Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Exploitatie Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten 2.298.266 1.997.057 2.038.407 2.135.131 96.724 2.173.931 2.174.212 2.155.128
Baten -301.736 -316.985 -316.985 -296.559 20.426 -335.634 -335.634 -335.634
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 1.996.530 1.680.072 1.721.422 1.838.572 117.150 1.838.297 1.838.578 1.819.494
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten 5.219.379 5.347.899 5.489.072 6.054.431 565.359 6.540.549 6.885.010 6.954.762
Baten -3.256.792 -3.122.711 -3.119.711 -3.552.565 -432.854 -3.775.160 -3.959.348 -4.057.565
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 1.962.588 2.225.188 2.369.361 2.501.866 132.505 2.765.389 2.925.662 2.897.197
3. Sociaal domein
Lasten 8.380.582 8.706.301 8.475.327 8.850.127 374.800 8.836.195 8.806.943 8.779.754
Baten -1.638.279 -1.448.285 -1.505.897 -1.364.833 141.064 -1.363.576 -1.363.576 -1.363.576
Totaal 3. Sociaal domein 6.742.303 7.258.016 6.969.430 7.485.294 515.864 7.472.619 7.443.367 7.416.178
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten 1.271.934 1.088.311 1.297.652 1.128.265 -169.387 1.111.619 1.111.830 1.112.047
Baten -147.943 -198.883 -339.678 -158.114 181.564 -158.114 -158.114 -158.114
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 1.123.991 889.428 957.974 970.151 12.177 953.505 953.716 953.933
5. Sport en Onderwijs
Lasten 1.518.928 1.335.344 4.023.945 1.521.973 -2.501.972 1.523.555 1.531.039 1.519.771
Baten -171.484 -126.693 -160.693 -130.580 30.113 -130.580 -130.580 -130.581
Totaal 5. Sport en Onderwijs 1.347.444 1.208.651 3.863.252 1.391.393 -2.471.859 1.392.975 1.400.459 1.389.190
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten 3.776.262 2.171.734 3.417.859 3.810.861 393.002 1.223.146 1.209.799 922.086
Baten -3.423.183 -1.688.158 -3.342.367 -3.294.899 47.468 -683.619 -670.003 -382.014
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 353.079 483.576 75.492 515.962 440.470 539.527 539.796 540.072
7. Algemene inkomsten
Lasten -33.446 26.590 21.533 506.303 484.770 388.086 764.600 776.386
Baten -18.028.558 -17.913.939 -18.616.844 -20.162.702 -1.545.858 -20.937.643 -21.598.496 -20.104.776
Totaal 7. Algemene inkomsten -18.062.004 -17.887.349 -18.595.311 -19.656.399 -1.061.088 -20.549.557 -20.833.896 -19.328.390
Overhead
Lasten 4.496.219 4.473.465 4.379.466 4.771.291 391.825 4.708.169 4.708.394 4.708.626
Baten -76.584 -63.632 -63.632 -67.318 -3.686 -67.318 -67.318 -67.318
Totaal Overhead 4.419.635 4.409.833 4.315.834 4.703.973 388.139 4.640.851 4.641.076 4.641.308
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -116.435 267.415 1.677.454 -249.188 -1.926.642 -946.394 -1.091.242 328.982
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Onttrekkingen -89.902 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid -89.902 0 0 0 0 0 0 0
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen 128.389 98.389 98.389 20.000 -78.389 20.000 20.000 20.000
Onttrekkingen -480.370 -114.147 -174.147 -25.668 148.479 -25.500 -25.333 -15.164
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -351.981 -15.758 -75.758 -5.668 70.090 -5.500 -5.333 4.836
3. Sociaal domein
Onttrekkingen -372.568 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 3. Sociaal domein -372.568 0 0 0 0 0 0 0
4. Cultuur, economie en milieu
Onttrekkingen -159.286 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu -159.286 0 0 0 0 0 0 0
5. Sport en Onderwijs
Onttrekkingen -8.363 0 -2.524.440 0 2.524.440 0 0 0
Totaal 5. Sport en Onderwijs -8.363 0 -2.524.440 0 2.524.440 0 0 0
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Onttrekkingen -252.531 -251.657 -2.760 0 2.760 0 0 0
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -252.531 -251.657 -2.760 0 2.760 0 0 0
7. Algemene inkomsten
Stortingen 113.024 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -199.551 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 7. Algemene inkomsten -86.527 0 0 0 0 0 0 0
Overhead
Onttrekkingen 0 0 -18.100 0 18.100 0 0 0
Totaal Overhead 0 0 -18.100 0 18.100 0 0 0
Mutaties reserves -1.321.157 -267.415 -2.621.058 -5.668 2.615.390 -5.500 -5.333 4.836

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Exploitatie Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten 26.928.124 25.146.701 29.143.261 28.778.382 -364.879 26.505.250 27.191.827 26.928.560
Baten -27.044.559 -24.879.286 -27.465.807 -29.027.570 -1.561.763 -27.451.644 -28.283.069 -26.599.578
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -116.435 267.415 1.677.454 -249.188 -1.926.642 -946.394 -1.091.242 328.982
Stortingen 241.413 98.389 98.389 20.000 -78.389 20.000 20.000 20.000
Onttrekkingen -1.562.570 -365.804 -2.719.447 -25.668 2.693.779 -25.500 -25.333 -15.164
Mutaties reserves -1.321.157 -267.415 -2.621.058 -5.668 2.615.390 -5.500 -5.333 4.836

+ = nadeel / lasten

- = voordeel / baten

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Algemene uitkering gemeentefonds
Baten -15.190.919 -15.064.795 -15.739.812 -17.078.576 -17.853.517 -18.514.370 -17.020.650
Lasten 0
Saldo -15.190.919 -15.064.795 -15.739.812 -17.078.576 -17.853.517 -18.514.370 -17.020.650
Lokale heffingen
Baten -2.778.929 -2.811.077 -2.811.077 -3.046.059 -3.046.059 -3.046.059 -3.046.059
Lasten 61.778 63.355 63.355 67.282 67.282 67.282 67.282
Saldo -2.717.152 -2.747.722 -2.747.722 -2.978.777 -2.978.777 -2.978.777 -2.978.777
Dividenden
Baten -49.978 -35.067 -62.955 -35.067 -35.067 -35.067 -35.067
Lasten 0
Saldo -49.978 -35.067 -62.955 -35.067 -35.067 -35.067 -35.067
Saldo financieringsfunctie
Baten -8.732 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Lasten -81.908 -121.801 -121.801 -266.396 -396.323 -451.922 -447.445
Saldo -90.640 -124.801 -124.801 -269.396 -399.323 -454.922 -450.445
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten 0
Lasten -13.316 85.036 79.979 705.417 717.127 1.149.240 1.156.549
Saldo -13.316 85.036 79.979 705.417 717.127 1.149.240 1.156.549
Totaal algemene dekkingsmiddelen -€ 18.062.004 -€ 17.887.349 -€ 18.595.311 -€ 19.656.399 -€ 20.549.557 -€ 20.833.896 -€ 19.328.390
Vennootschapsbelasting & Onvoorzien
Werkelijk 2021 Primitieve begroting 2022 Begroting 2022 inclusief wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Vennootschapsbelasting - - - - - - -
Onvoorzien - 969 969 12.734 12.855 13.001 13.151