7 Investeringsplanning

Meerjarenontwikkelingen 2023-2026
Rente 1,50%
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2023 Investering Afschr. 2023 2024 2025 2026
Masterplan binnenstad tranche 2023 bovengronds Gasplein 240.000 40 9.600 9.510 9.420
Vervanging bomen 200.000 40 8.000 7.925 7.850
Vervanging beplanting 35.000 20 2.275 2.249 2.223
Vervanging gladheidsmeetstation 25.000 10 2.875 2.838 2.800
Vervanging verharding Lange Linschoten (voorbereiding) 400.000 20 26.000 25.700 25.400
Brug Westerwal 225.000 40 9.000 8.916 8.831
Aanleg parkeerterrein zwembad 240.000 40 9.600 9.510 9.420
Vervangingsplan tractie (kleine vrachtwagen Volvo) 220.000 10 25.300 24.970 24.640
Totaal jaarschijf 2023 1.585.000 0 92.650 91.617 90.584
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024 Investering Afschr. 2023 2024 2025 2026
Masterplan binnenstad tranche 2024 bovengronds Gasplein 1.026.606 40 41.064 40.679
Vervanging bomen 200.000 40 8.000 7.925
Vervanging beplanting 35.000 20 2.275 2.249
Vervanging verharding Lange Linschoten (uitvoering) 3.400.000 20 221.000 218.450
Hoenkoopse brug (aanvullend krediet) 3.200.000 25 176.000 174.080
Vervanging kademuren en gemetselde bruggen 100.000 25 5.500 5.440
Totaal jaarschijf 2024 7.961.606 0 0 453.839 448.823
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 Investering Afschr. 2023 2024 2025 2026
Masterplan binnenstad tranche 2025 bovengronds 60.000 40 2.400
Vervanging beplanting 35.000 20 2.275
Vervangen kademuren en gemetselde bruggen 100.000 25 5.500
Totaal jaarschijf 2025 195.000 0 0 0 10.175
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2026 Investering Afschr. 2023 2024 2025 2026
Masterplan binnenstad tranche 2026 bovengronds (Biezenpoort) 207.108 40
Vervangen kademuren en gemetselde bruggen 1.900.000 25
Totaal jaarschijf 2026 2.107.108 0 0 0 0
Meerjaren ontwikkelingen 2023-2026 gemeente Oudewater
VERVANGINGSPLAN RIOLERING
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2023 Investering 2023 2024 2025 2026
Masterplan binnenstad tranche 5 1.119.036 40 44.761 44.342 43.922
Riolering Brede Dijk (herziene raming) 215.764 40 8.631 8.550 8.469
Gemalen elektronische deel 25.000 15 2.042 2.017 1.992
Drainage en persleidingen 55.000 40 2.200 2.179 2.159
Duikers en NVO 82.500 40 3.300 3.269 3.238
Drukriolering elektronische deel 500.000 15 40.833 40.333 39.833
Totaal jaarschijf 2023 1.997.300 0 101.767 100.690 99.613
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024 Investering 2023 2024 2025 2026
Masterplan binnenstad tranche 6 303.860 40 12.154 12.040
Gemalen elektronische deel 25.000 15 2.042 2.017
Drainage en persleidingen 55.000 40 2.200 2.179
Duikers en NVO 50.000 40 2.000 1.981
Drukriolering elektronische deel 500.000 15 40.833 40.333
Totaal jaarschijf 2024 933.860 0 0 59.229 58.551
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 Investering 2023 2024 2025 2026
Masterplan binnenstad tranche 7 120.000 40 4.800
Gemalen elektronische deel 35.000 15 2.858
Drainage en persleidingen 35.000 40 1.400
Duikers en NVO 50.000 40 2.000
Totaal jaarschijf 2025 240.000 0 0 0 11.058
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2026 Investering 2023 2024 2025 2026
Masterplan binnenstad tranche 8 80.000 40
Vervanging vrijvervalriolering 2026 535.000 40
Gemalen elektronische deel 85.000 15
Drainage en persleidingen 35.000 40
Duikers en NVO 50.000 40
Totaal jaarschijf 2026 785.000 0 0 0 0