Bijlage 7 Bijdrage aan en van Woerden

Omschrijving Bedrag
Te betalen aan de gemeente Woerden:
Bijdrage op basis van de DVO 4.923.674
Extra uren Juridische zaken 33.300
Aansturing BOA cluster 15.000
Extra personeel Afval en Reiniging 12.000
Extra bijdrage Sociaal Domein 106.000
Bijdrage aan Concerncontroller 18.867
Bijdrage Milieu en Energie 19.745
Extra formatie Ruimtelijke plannen 59.690
8 uur bestuurssecretariaat 13.000
8 uur secretariaat Cie bezwaarschriften 16.750
Uitvoeringsplan Energietransitie 50.000
BTW 44.251
Totaal te betalen aan de gemeente Woerden 5.312.278
Omschrijving Bedrag
Te ontvangen van de gemeente Woerden:
Bijdrage team Oudewater 120.000
Bijdrage in Griffiekosten Oudewater 18.000
Totaal te ontvangen van de gemeente Woerden 138.000

 

De bovengenoemde bedragen kunnen afhankelijk van besluitvorming nog wijzigen.