Bijlage 2 Investeringsplanning

Meerjaren ontwikkelingen 2021-2024 gemeente Oudewater
Rente 2,00%
Investering 2021 2022 2023 2024 2025
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2021
Masterplan binnenstad tranche 2021 bovengronds 1.193.795 40 53.721 53.124 52.527 51.930
Electrakasten (vervanging en kredietaanvraag in 2020) 42.000 10 5.040 4.956 4.872 4.788 4.704
Vervanging materieel gladheidsbestrijding 100.000 10 12.000 11.800 11.600 11.400
Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2021 1.500.000 40 67.500 66.750 66.000 65.250
IBOR kades en gemetselde bruggen bin.stad (is getemporiseerd) 100.000 25 6.000 5.920 5.840 5.760
Vervanging wegen Brede Dijk (gefaseerd activeren) 5.000.000 40 225.000 222.500 220.000 217.500
Vervanging bomen 200.000 20 14.000 13.800 13.600 13.400
Vervangingsplan tractie (versnipperaar) 28.000 5 6.160 6.048 5.936 5.824
Totaal jaarschijf 2021 (opgenomen in staat van activa) 8.163.795 5.040 389.337 384.814 380.291 375.768
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2022
Masterplan binnenstad tr. 2022 bovengr. (kleine H/Gasplein) 50.000 40 2.250 2.225 2.200
Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2022 400.000 40 18.000 17.800 17.600
IBOR kades en gemetselde bruggen bin.stad (is getemporiseerd) 1.300.000 25 78.000 76.960 75.920
Vervanging bomen 200.000 20 14.000 13.800 13.600
Hoenkoopse Brug (groot onderhoud) (extra krediet) uit 2021 350.000 25 21.000 20.720 20.440
Hoenkoopse brug grote vervanging 0 0 pm pm pm
Vervangingsplan tractie (kiepende bak zonder kraan) 70.000 10 8.400 8.260 8.120
Vervangingsplan tractie (kiepende bak met kraan) 75.000 10 9.000 8.850 8.700
Vervangingsplan tractie (2 spike stals) 150.000 10 18.000 17.700 17.400
Totaal jaarschijf 2022 2.595.000 0 0 168.650 166.315 163.980
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2023
Masterplan binnenstad tranche 2023 bovengronds Gasplein 200.000 40 9.000 8.900
Vervanging bomen 200.000 20 14.000 13.800
Vervanging gladheidsmeetstation 25.000 10 3.000 2.950
Vervanging verharding Lange Linschoten (voorbereiding) 400.000 20 28.000 27.600
Vervangingsplan tractie (kleine vrachtwagen Volvo) 220.000 10 26.400 25.960
Totaal jaarschijf 2023 1.045.000 0 0 0 80.400 79.210
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024
Masterplan binnenstad tranche 2024 bovengronds Gasplein 733.290 40 32.998
Vervanging bomen 200.000 20 14.000
Vervanging verharding Lange Linschoten (uitvoering) 3.400.000 20 238.000
Vervanging kademuren en gemetselde bruggen 100.000 25 6.000
Totaal jaarschijf 2024 4.433.290 0 0 0 0 290.998
Meerjaren ontwikkelingen 2021-2024 gemeente Oudewater
Rente 2,00%
VERVANGINGSPLAN RIOLERING
Investering 2021 2022 2023 2024 2025
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2021
Masterplan binnenstad tranche 3 912.530 40 41.064 40.608 40.151 39.695
Drukriolering electronische deel 500.000 15 43.333 42.667 42.000 41.333
Gemalen electronische deel 125.000 15 10.833 10.667 10.500 10.333
Drainage en persleidingen 35.000 40 1.575 1.558 1.540 1.523
Vervanging riool Brede Dijk 1.000.000 40 45.000 44.500 44.000 43.500
Totaal jaarschijf 2021 (opgenomen in staat van activa) 2.572.530 0 141.806 139.998 138.191 136.384
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2022
Masterplan binnenstad tranche 4 932.530 40 41.964 41.498 41.031
Drainage en persleidingen 110.000 40 4.950 4.895 4.840
Drukriolering electronische deel 500.000 15 43.333 42.667 42.000
Totaal jaarschijf 2022 1.542.530 0 0 90.247 89.059 87.871
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2023
Masterplan binnenstad tranche 5 932.530 40 41.964 41.498
Gemalen electronische deel 25.000 15 2.167 2.133
Drainage en persleidingen 35.000 40 1.575 1.558
Drukriolering electronische deel 500.000 15 43.333 42.667
Totaal jaarschijf 2023 1.492.530 0 0 0 89.039 87.855
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024
Masterplan binnenstad tranche 6 188.860 40 8.499
Gemalen electronische deel 25.000 15 2.167
Drainage en persleidingen 35.000 40 1.575
Drukriolering electronische deel 500.000 15 43.333
Totaal jaarschijf 2024 748.860 0 0 0 0 55.574