Programma 8 Overhead

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Personeel en organisatie
Bas Lont Financiën, Automatisering

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.

Taakveld Omschrijving
0.4 Overhead Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggeven primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) - juridische zaken - bestuurszaken - informatievoorziening en automatisering - facilitaire zaken en huisvesting - documentaire informatievoorziening - managementondersteuning en secretariaten primair proces

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
Overhead 4.577.905 4.811.291 4.838.287 5.437.770 599.483 5.460.056 5.460.171 5.459.717
Totaal Lasten 4.577.905 4.811.291 4.838.287 5.437.770 599.483 5.460.056 5.460.171 5.459.717
Baten
Overhead -70.572 -67.318 -67.318 -65.773 1.545 -65.773 -65.773 -65.773
Totaal Baten -70.572 -67.318 -67.318 -65.773 1.545 -65.773 -65.773 -65.773
Onttrekkingen
Overhead -18.289 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -18.289 0 0 0 0 0 0 0

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024
Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
0.4 DVO-bijdrage aan de gemeente Woerden. Betreft cao-verhoging 2023 en indexering 2024. 705.779 nadeel
0.4 Indexering doorbelasting DVO naar leges en heffingen. -65.722 voordeel
0.4 In 2023 zijn eenmalige kosten E-depot begroot. -13.254 voordeel
0.4 In 2023 zijn eenmalige kosten participatiebeleid begroot. -25.000 voordeel
Diverse -2.320 voordeel
Totaal mutaties lasten 599.483 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
Diverse 1.545 nadeel
Totaal mutaties baten 1.545 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 601.028 nadeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
Totaal mutaties reserves 0