7 Investeringsplanning

Meerjarenontwikkelingen 2024-2027
1,00%
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024 Investering Afschr. 2024 2025 2026 2027
Duurzaamheid Brandweerkazerne 118.375 10 13.021 12.903 12.785
Duurzaamheid Stadhuis 245.256 10 26.978 26.733 26.488
Duurzaamheid Heksenwaag 90.488 10 9.954 9.863 9.773
Duurzaamheid Touwmuseum 85.973 10 9.457 9.371 9.285
Revitalisering Tappersheul 1 en 2 (voorbereiding) * 300.000 40 10.500 10.425 10.350
Vervanging speelplek Rootstraat 25.000 12 2.333 2.313 2.292
Vervanging fiets en voetgangersbruggen 55.000 25 2.750 2.728 2.706
Actualisering Masterplan indexering 134.400 40 4.704 4.670 4.637
Brede Dijk 2024 (verharding) 500.000 40 17.500 17.375 17.250
Masterplan binnenstad tranche 2024 bovengronds Gasplein 1.300.000 40 45.500 45.175 44.850
Vervanging bomen 200.000 40 7.000 6.950 6.900
Vervanging beplanting 35.000 20 2.100 2.083 2.065
Vervanging verharding Lange Linschoten (uitvoering) 3.550.000 20 213.000 211.225 209.450
Hoenkoopse brug (aanvullend krediet) 3.200.000 25 160.000 158.720 157.440
Vervanging kademuren en gemetselde bruggen 2024 200.000 25 10.000 9.920 9.840
Totaal jaarschijf 2024 10.039.492 0 534.797 530.453 526.109
* Voor dit investeringskrediet wordt een afzonderlijk raadsvoorstel aan
de raad voorgelegd, voordat dit budget besteed kan worden.
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 Investering Afschr. 2024 2025 2026 2027
Revitalisering Tappersheul 1 en 2 (verhardingen) * 4.000.000 40 140.000 139.000
Revitalisering Tappersheul 1 en 2 (groen) * 200.000 40 7.000 6.950
Revitalisering Tappersheul 1 en 2 (verlichting) * 400.000 25 20.000 19.840
Masterplan binnenstad tranche 2025 bovengronds 60.000 40 2.100 2.085
Vervanging beplanting 35.000 20 2.100 2.083
Vervangen kademuren en gemetselde bruggen 2025 1.900.000 25 95.000 94.240
Totaal jaarschijf 2025 4.600.000 0 0 268.226 266.225
* Voor deze investeringskredieten worden afzonderlijke raadsvoorstellen
aan de raad voorgelegd, voordat deze budgetten besteed kunnen worden.
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2026 Investering Afschr. 2024 2025 2026 2027
Masterplan binnenstad tranche 2026 bovengronds (Biezenpoort) 207.108 40 7.249
Vervanging beplanting 35.000 20 2.100
Totaal jaarschijf 2026 242.108 0 0 0 9.349
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2027 Investering Afschr. 2024 2025 2026 2027
Masterplan binnenstad tranche 2027 bovengronds 560.000 40
Totaal jaarschijf 2027 560.000 0 0 0 0
Meerjaren ontwikkelingen 2024-2027 gemeente Oudewater
VERVANGINGSPLAN RIOLERING
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024 Investering Afschr. 2024 2025 2026 2027
Masterplan binnenstad tranche 6 303.860 40 10.635 10.559 10.483
Gemalen elektronische deel 25.000 15 1.917 1.900 1.883
Drainage en persleidingen 55.000 40 1.925 1.911 1.898
Duikers en NVO 50.000 40 1.750 1.738 1.725
Brede dijk (extra krediet n.a.v. aanbesteding) 200.000 40 7.000 6.950 6.900
Drukriolering elektronische deel 500.000 15 38.333 38.000 37.667
Totaal jaarschijf 2024 1.133.860 0 61.560 61.058 60.556
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 Investering 2024 2025 2026 2027
Masterplan binnenstad tranche 7 120.000 40 4.200 4.170
Revitalisering Tappersheul 1 en 2 * 1.800.000 40 63.000 62.550
Gemalen elektronische deel 35.000 15 2.683 2.660
Drainage en persleidingen 35.000 40 1.225 1.216
Duikers en NVO 50.000 40 1.750 1.738
Totaal jaarschijf 2025 2.040.000 0 0 72.858 72.334
* Voor dit investeringskrediet wordt een afzonderlijk raadsvoorstel aan
de raad voorgelegd, voordat dit budget besteed kan worden.
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2026 Investering 2024 2025 2026 2027
Masterplan binnenstad tranche 8 80.000 40 2.800
Vervanging vrijvervalriolering 2026 535.000 40 18.725
Gemalen elektronische deel 85.000 15 6.517
Drainage en persleidingen 35.000 40 1.225
Duikers en NVO 50.000 40 1.750
Totaal jaarschijf 2026 785.000 0 0 0 31.017
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2027 Investering 2024 2025 2026 2027
Vervanging vrijvervalriolering 2027 868.000 40
Gemalen elektronische deel 55.000 15
Drainage en persleidingen 35.000 40
Totaal jaarschijf 2027 958.000 0 0 0 0
Meerjaren ontwikkelingen 2024-2027 gemeente Oudewater
VERVANGINGSPLAN AFVAL EN REINIGING ANNUITAIR
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024 Investering Afschr. 2024 2025 2026 2027
Ombouwen naar 5 G toegangssyteem A&R 94.000 5 19.368 19.368 19.368
Glascontainers bovengronds 5.000
Totaal jaarschijf 2024 94.000 5.000 19.368 19.368 19.368
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 Investering 2024 2025 2026 2027
Mini-containers papier (4.300 stuks uit 2015) 129.000 10 13.620 13.620
Totaal jaarschijf 2025 129.000 0 0 13.620 13.620
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2026 Investering 2024 2025 2026 2027
Glascontainers ondergronds 20.000 15 1.442
Totaal jaarschijf 2026 20.000 0 0 0 1.442
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2027 Investering 2024 2025 2026 2027
Totaal jaarschijf 2027 0 0 0 0 0