1 Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten 2.655.704 2.255.131 2.322.631 2.501.203 178.572 2.466.022 2.484.715 2.483.682
Baten -286.518 -296.559 -296.559 -345.772 -49.213 -342.442 -357.317 -355.792
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 2.369.186 1.958.572 2.026.072 2.155.431 129.359 2.123.580 2.127.398 2.127.890
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten 5.472.185 5.965.983 6.260.032 6.804.484 544.452 7.173.645 7.449.127 7.563.457
Baten -3.271.007 -3.164.117 -3.142.663 -3.524.474 -381.811 -3.610.135 -3.798.459 -3.919.643
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 2.201.178 2.801.866 3.117.369 3.280.010 162.641 3.563.510 3.650.668 3.643.814
3. Sociaal domein
Lasten 9.119.472 8.925.127 9.427.172 9.917.574 490.402 9.687.739 9.625.483 9.643.478
Baten -2.533.036 -1.364.833 -2.806.279 -1.829.236 977.043 -1.828.219 -1.885.445 -1.881.568
Totaal 3. Sociaal domein 6.586.436 7.560.294 6.620.893 8.088.338 1.467.445 7.859.520 7.740.038 7.761.910
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten 1.045.575 1.128.265 1.693.877 1.457.003 -236.874 1.389.953 1.256.015 1.255.597
Baten -180.350 -158.114 -790.840 -484.727 306.113 -444.582 -218.601 -218.601
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 865.225 970.151 903.037 972.276 69.239 945.371 1.037.414 1.036.996
5. Sport en Onderwijs
Lasten 1.726.909 1.531.973 4.321.168 1.850.052 -2.471.116 1.790.489 1.779.333 1.743.349
Baten -357.621 -130.580 -323.226 -190.022 133.204 -190.022 -188.344 -188.344
Totaal 5. Sport en Onderwijs 1.369.288 1.401.393 3.997.942 1.660.030 -2.337.912 1.600.467 1.590.989 1.555.005
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten 3.730.951 3.835.861 4.136.561 2.303.822 -1.832.739 2.046.692 2.014.249 1.106.208
Baten -4.253.849 -3.294.899 -3.294.899 -1.576.502 1.718.397 -1.317.197 -1.309.467 -401.425
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -522.897 540.962 841.662 727.320 -114.342 729.495 704.782 704.783
7. Algemene inkomsten
Lasten 58.792 506.303 352.303 1.814 -350.489 -129.308 143.261 157.218
Baten -20.493.979 -20.162.702 -20.489.046 -22.307.532 -1.818.486 -22.597.775 -21.094.834 -20.930.580
Totaal 7. Algemene inkomsten -20.435.187 -19.656.399 -20.136.743 -22.305.718 -2.168.975 -22.727.083 -20.951.573 -20.773.362
Overhead
Lasten 4.577.905 4.811.291 4.838.287 5.437.770 599.483 5.460.056 5.460.171 5.459.717
Baten -70.572 -67.318 -67.318 -65.773 1.545 -65.773 -65.773 -65.773
Totaal Overhead 4.507.333 4.743.973 4.770.969 5.371.997 601.028 5.394.283 5.394.398 5.393.944
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.059.437 320.812 2.141.201 -50.316 -2.191.517 -510.857 1.294.114 1.450.980
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Onttrekkingen -74.612 -35.000 -35.000 -40.000 -5.000 0 0 0
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid -74.612 -35.000 -35.000 -40.000 -5.000 0 0 0
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen 98.389 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
Onttrekkingen -820.316 -215.668 -275.112 -194.891 80.221 -27.112 -16.979 -16.846
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -721.927 -195.668 -255.112 -174.891 80.221 -7.112 3.021 3.154
3. Sociaal domein
Stortingen 0 0 150.000 0 -150.000 0 0 0
Onttrekkingen -288.647 -75.000 -203.666 -25.000 178.666 0 0 0
Totaal 3. Sociaal domein -288.647 -75.000 -53.666 -25.000 28.666 0 0 0
4. Cultuur, economie en milieu
Stortingen 0 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sport en Onderwijs
Onttrekkingen -47.577 0 -2.480.725 -15.000 2.465.725 -15.000 -5.830 0
Totaal 5. Sport en Onderwijs -47.577 0 -2.480.725 -15.000 2.465.725 -15.000 -5.830 0
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Stortingen 147.658 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -39.212 -25.000 -25.000 -10.000 15.000 0 0 0
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 108.446 -25.000 -25.000 -10.000 15.000 0 0 0
Overhead
Onttrekkingen -18.289 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Overhead -18.289 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -1.042.605 -330.668 -2.849.503 -264.891 2.584.612 -22.112 -2.809 3.154

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten 28.387.494 28.959.934 33.352.031 30.273.722 -3.078.309 29.885.288 30.212.354 29.412.706
Baten -31.446.932 -28.639.122 -31.210.830 -30.324.038 886.792 -30.396.145 -28.918.240 -27.961.726
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.059.437 320.812 2.141.201 -50.316 -2.191.517 -510.857 1.294.114 1.450.980
Stortingen 246.047 20.000 170.000 20.000 -150.000 20.000 20.000 20.000
Onttrekkingen -1.288.653 -350.668 -3.019.503 -284.891 2.734.612 -42.112 -22.809 -16.846
Mutaties reserves -1.042.605 -330.668 -2.849.503 -264.891 2.584.612 -22.112 -2.809 3.154

+ = nadeel / lasten

- = voordeel / baten

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Algemene uitkering gemeentefonds
Baten -17.498.645 -17.078.576 -17.404.920 -19.081.435 -19.371.678 -17.868.737 -17.704.483
Lasten 0
Saldo -17.498.645 -17.078.576 -17.404.920 -19.081.435 -19.371.678 -17.868.737 -17.704.483
Lokale heffingen
Baten -2.929.602 -3.046.059 -3.046.059 -3.187.904 -3.187.904 -3.187.904 -3.187.904
Lasten 70.366 67.282 103.282 65.318 65.318 65.318 65.318
Saldo -2.859.236 -2.978.777 -2.942.777 -3.122.586 -3.122.586 -3.122.586 -3.122.586
Dividenden
Baten -62.955 -35.067 -35.067 -35.067 -35.067 -35.067 -35.067
Lasten 0
Saldo -62.955 -35.067 -35.067 -35.067 -35.067 -35.067 -35.067
Saldo financieringsfunctie
Baten -2.777 -3.000 -3.000 -3.126 -3.126 -3.126 -3.126
Lasten -9.593 -266.396 -266.396 -199.869 -342.102 -337.835 -331.321
Saldo -12.370 -269.396 -269.396 -202.995 -345.228 -340.961 -334.447
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten 0
Lasten -1.980 705.417 515.417 111.365 122.476 390.778 398.221
Saldo -1.980 705.417 515.417 111.365 122.476 390.778 398.221
Totaal algemene dekkingsmiddelen -€ 20.435.187 -€ 19.656.399 -€ 20.136.743 -€ 22.330.718 -€ 22.752.083 -€ 20.976.573 -€ 20.798.362
Vennootschapsbelasting & Onvoorzien
Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Vennootschapsbelasting -1.097 0 0 - 0 0 0
Onvoorzien -883 -12.266 -12.266 12.210- -12.210 -12.210 -12.210