9 Staat van voorzieningen

Naam voorziening Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
1-1-2023 2023 2023 31-12-2023 2024 2024 31-12-2024 2025 2025 31-12-2025
II. VREEMD VERMOGEN
Voorzieningen (2110):
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b)
- Wachtgelden wethouders 64.611 26.500 38.111 35.000 3.111 3.111
- Wethouderspensioenen 680.437 18.000 17.666 680.771 15.500 665.271 15.500 649.771
- Baggeren 146.972 146.972 146.972 146.972
Ter egalisatie van kosten (art. 44 1c)
- Onderhoud gemeentelijk vastgoed 1.104.969 164.355 78.508 1.190.816 181.839 29.439 1.343.216 181.685 197.475 1.327.426
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art. 44.2)
- Afvalstoffenheffing 161.841 116.064 165.769 112.136 3.337 108.799 10.119 118.918
- Onderhoud rioleringen 4.611.634 603.619 279.757 4.935.496 294.168 5.229.664 117.308 5.346.972
Totaal voorzieningen € 6.770.464 € 902.038 € 568.200 € 7.104.302 € 476.007 € 83.276 € 7.497.033 € 309.112 € 212.975 € 7.593.170
Naam voorziening Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
2026 2026 31-12-2026 2027 2027 31-12-2027
II. VREEMD VERMOGEN
Voorzieningen (2110):
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b)
- Wachtgelden wethouders 3.111 3.111
- Wethouderspensioenen 15.500 634.271 15.500 618.771
- Baggeren 146.972 146.972
Ter egalisatie van kosten (art. 44 1c)
- Onderhoud gemeentelijk vastgoed 181.530 90.062 1.418.894 181.530 131.112 1.469.312
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art. 44.2)
- Afvalstoffenheffing 25.326 144.244 53.285 197.529
- Onderhoud rioleringen 107.465 5.454.437 141.766 5.596.203
Totaal voorzieningen € 314.321 € 105.562 € 7.801.929 € 376.581 € 146.612 € 8.031.898