Programma 8 Overhead

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 Voor- / nadeel
1. Woo-verzoeken -7.000 0 0 0 Nadeel
2. Advocaatkosten klachtenafhandeling -20.000 0 0 0 Nadeel
Totaal programma Overhead € -27.000 0 0 0 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Woo-verzoeken: Voor de afhandeling van Woo-verzoeken is het noodzakelijk geweest om extra juridische capaciteit in te huren.

2. Advocaatkosten: Er zijn advocaatkosten gemaakt t.b.v. klachtenafhandeling.