Programma 8 Overhead

Totalen per programma

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- /nadeel
1. Bestuursondersteuning -4.002 -4.002 -4.002 -4.002 Nadeel
Totaal programma Overhead -4.002 -4.002 -4.002 -4.002 Nadeel

Toelichting

1.    Bestuursondersteuning

Dit betreft de financiële gevolgen van de afgesloten CAO 2022. De dekking van deze lasten is verantwoord op programma 7.