Programma 8 Overhead

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2022 Voor- /nadeel
1. Uitvoeringskosten DVO (salarissen) -113.447 Nadeel
2. Uitvoeringskosten DVO (overige kosten) -20.140 Nadeel
3. Projectcoördinator Wet open overheid (Woo) -23.040 Nadeel
4. Juridische inzet (i.vm. klachten) -25.000 Nadeel
5. Taakstelling Financiële Heroriëntatie Stadskantoor -40.000 Nadeel
Totaal programma Overhead -221.627 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Uitvoeringskosten DVO (salarissen)
CAO 2022 (in begroting rekening gehouden met 1,5% is 3,9% geworden).

2. Uitvoeringskosten DVO (overige kosten)
Bijstelling index (in begroting rekening gehouden met 1,4% is 2,663% geworden).

3. Projectcoördinatie Wet Open Overheid (Woo)
Budgetneutraal door rijksbijdrage, zie programma 7.

4. Juridische inzet (i.v.m. klachten)
Extra juridische inzet in verband met een toename van klachten.

5. Taakstelling Financiële Heroriëntatie Stadskantoor
Het plan is het Stadskantoor te verkopen, dit is echter nog niet gerealiseerd. De taakstelling wordt daarom niet gehaald.