Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Totalen per programma

Nr. Omschrijving 2022 Voor- /nadeel
1. Openbare verlichting (kosten elektra) -11.921 Nadeel
2. Straatmeubilair -3.620 Nadeel
3. Beplanting -9.500 Nadeel
4. Onderhoud watergangen, vijvers en singels -8.700 Nadeel
5. Civiele kunstwerken -60.000 Nadeel
6. Gladheidsbestrijding -4.600 Nadeel
7. Kosten inzameling afval (gft-pmd) -31.000 Nadeel
8. Algemeen beleid inzameling afval 40.000 Voordeel
BATEN:
9. Kunststofinzameling -19.000 Nadeel
10. Inzameling oud papier 10.000 Voordeel
11. Gladheidsbestrijding 8.000 Voordeel
Totaal programma 2 -90.341 Nadeel

Toelichting

1. Openbare verlichting (kosten elektra)
Door prijsstijgingen wijzigt het bedrag van € 23.300 per maand naar € 26.050 per maand.

2. Straatmeubilair
Hekwerk Tappersheul 6, erfgrens. Bij groenwerkzaamheden bleek dat de eigendomsgrenzen niet goed waren aangegeven. Er is een hekwerk geplaatst om deze goed vast te leggen.

3. Beplanting
Dit betreft het laatste openstaande punt (haag) van het project Papenhoef.

4. Onderhoud watergangen, vijvers en singels
Indexering vindt overal in de markt plaats. Deze extra kosten kunnen niet binnen de bestaande budgetten worden opgevangen.

5. Civiele kunstwerken
Betreft het risico dat benoemd is in het collegevoorstel van 21 juni 2022 (renovatie Hoenkoopse brug). Dit betreft kosten voorbereiding spoor 2 versterken van de brug en/of ontheffing.
Er is nieuwe informatie beschikbaar gekomen waarvan we de gevolgen niet kunnen inschatten. De geometrie van de brug blijkt gunstiger: het brugdek is gemiddeld 2-4 cm hoger dan aanvankelijk werd aangenomen in de berekening waardoor deze meer belasting kan opnemen. De staalsterkte is ongunstiger waardoor er direct verlies aan sterkte is. Er zal een nieuwe sterkteberekening gedaan moeten worden en daar is offerte voor aangevraagd.

6. Gladheidsbestrijding 
Dit zijn de kosten voor automatisch sproeien en reparaties.

7. Kosten inzameling afval (gft-pmd)
Bijdrage aan Cyclus omhoog in verband met indexering lasten 10%.

8. Algemeen beleid inzameling afval
Onttrekking aan de voorziening afvalstoffen.

9. Kunststofinzameling (baten)
Bijdrage per ton wordt verhoogd van € 218 tot € 245.

10. Inzameling oud papier (baten)
Hogere opbrengst oud papier in verband met gestegen prijzen.

11. Gladheidsbestrijding (baten)
Inruil oud materieel (diverse baten).