Programma 4 Cultuur, economie en milieu

Totalen per programma

Nr. Omschrijving 2022 Voor- /nadeel
1. Energiearmoede SPUK 1 BN BN
2. Isoleren woningen lage inkomens BN BN
Totaal programma 4 0 BN

Toelichting

1. Energiearmoede SPUK 1 (€ 50.524)
Van het Rijk zijn via een specifieke uitkering middelen ontvangen voor het voorlichten van inwoners over energiebesparingen. Tegenover deze inkomsten staat eenzelfde bedrag aan uitgaven.

2. Isoleren woningen lage inkomens (€ 41.199) 
Boven op de middelen uit de SPUK 1 worden via een tweede specifieke uitkering ook nog middelen ontvangen om energiearmoede tegen te gaan. Tegenover deze inkomsten staat eenzelfde bedrag aan uitgaven.