Programma 5 Sport en onderwijs

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2022 Voor- /nadeel
1. Leerlingenvervoer Oekraïners -7.932 Nadeel
2. Raming baten en lasten sporthal Noort Syde BN BN
Totaal programma 5 -7.932 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Leerlingenvervoer Oekraïners
De in Oudewater wonende Oekraïners hebben in de periode maart-juli 2022 gebruikgemaakt van leerlingenvervoer. Onder andere ten behoeve van een taalklas in Utrecht. Dit nadeel wordt vergoed door een doeluitkering vanuit het Rijk (op programma 7) en is daarom budgettair neutraal. 

2. Raming baten en lasten Sporthal Noort Syde (€ 53.200)
In de VJR 2022 zijn de extra middelen voor het beheer van sporthal de Noort Syde als saldo begroot en niet gesplitst in lasten en baten (huurinkomsten). Dat wordt hiermee aangepast.