Programma 7 Algemene inkomsten

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2022 Voor- /nadeel
1. OZB eigenaren woningen 30.000 Voordeel
2. OZB gebruikers niet-woningen 20.000 Voordeel
3. Precario incidenteel 7.500 Voordeel
4. Wet open overheid: projectcoƶrdinator 23.040 Voordeel
5. Energietoeslag bijdrage 248.000 Voordeel
6. Hogere uitkering Wsw 1.406 Voordeel
7. Invoering Omgevingswet 161.102 Voordeel
8. Compensatie kosten leerlingenvervoer OekraĆÆners 7.932 Voordeel
Totaal programma 7 498.980 Voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. OZB eigenaren woningen
Hogere opbrengst OZB door areaaluitbreiding.

2. OZB gebruikers niet-woningen
Hogere opbrengst.

3. Precario incidenteel
Meer aanvragen.

4. Wet open overheid, projectcoördinatie Woo
Rijksbijdrage, budgetneutraal zie programma Overhead.

5. Energietoeslag bijdrage
Via de meicirculaire wordt een extra bedrag ontvangen van € 248.000 als bijdrage energietoeslag.

6. Hogere uitkering Wsw
Via de meicirculaire wordt een hogere bijdrage Wsw ontvangen.

7. Invoering Omgevingswet
Via de septembercirculaire worden gelden ontvangen voor de invoering van de Omgevingswet.

8. Compensatie kosten leerlingenvervoer Oekraïners
Via de septembercirculaire worden gelden ontvangen ter compensatie voor de vervoerskosten van Oekraïense leerlingen (zie bij programma 5).